Daftar Nama Petinggi

 NAMA PETINGGI / CARIK   DESA SROBYONG

                                   PETINGGI    :

1.      SINGO TRUNO

Alamat  RT. 04/II  Masa Kerja  mulai –

2.      SODIRONO

Alamat  RT.02/II,  Masa Kerja  mulai  –

3.      S A R I M

Alamat  RT. 5/II, Masa Kerja mulai  –

4.      SARI KERTO HAMYAH

Alamat  RT. 01/II, Masa    Kerja    mulai …… s/d     1908

5.      SUKARDI

Alamat  RT. 02/06, Masa Kerja   Mulai   1908    s/d  1945

6.      M ASHADI

Alamat   RT. 04/I,  Masa  Kerja   Mulai    1945  s/d   1985

7.      MULYONO

Alamat  RT.  03/I,  Masa    Kerja     Mulai   1985 s/d 2002

8.      H. ABDUL  DJALIL

Alamat RT.01/ II,  Masa  Kerja    Mulai     200 2 s/d  201

                                C A R I K          :

1.  SURO ASTRO  MASJUD

                Alamat  RT. 01/II, Masa   Kerja   Mulai    …….. s/ d  1945

2.  SUTARMAN SASTRO HARMIREJO

                   Alamat RT. 01/II, Masa   Kerja        Mulai   1945 s/d  1976

3.  ABDUL  DJALIL

                  Alamat RT. 01/II, Masa    Kerja     Mulai  1976   s/d   1978

4.  MARIYONO

                  Alamat Rt.  03/II,    asa    Kerja    Mulai    1978    s/d 2001

5.  S U W A R N O

                Alamat RT. 05/04,    Masa  Kerja           Mulai      2001 s/